SPONSORZY:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej   http://integrative.pl/ 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy    http://wosp.org.pl

Apotex Polska Sp. z o.o.  http://www.auro-zdrowie.pl

Recordati Polska Sp. z o.o. www.orphan-europe.com