Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI) jest pierwszym zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym psychoterapeutów, którzy od kilkunastu lat integrują różne kierunki psychoterapii.

PTPI określa standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów pragnących uprawiać modalność integratywną.

Stanowi zawodową organizację zrzeszającą psychoterapeutów, którzy w swojej postawie wobec swojej profesji pragną przekraczać ograniczenia pojedynczych kierunków psychoterapeutycznych.

Rozpowszechnia wiedzę na temat nowych metod psychoterapii i wiedzę wynikającą z doświadczeń klinicznych dbając o ich naukową weryfikację.

Podejście integratywne jako podejście naukowe opiera się na empirycznej weryfikacji zarówno zastanych, jak i nowopowstających kierunków psychoterapii.

Towarzystwo za ważny cel stawia sobie wzmacnianie i kreowanie psychoterapii jako zawodu i dyscypliny naukowej.

Szczególnym wymiarem tak pojmowanej psychoterapii jest jej jednoczesna przynależność zarówno do zawodów medycznych, jak i humanistycznych, wymóg wysokich standardów szkolenia, praktyki i etyki, a zarazem świadomość, że psychoterapia uprawiana na wysokim poziomie staje się sztuką.

Towarzystwo należy do European Association for Psychotherapy i swoją działalnością umożliwia polskim psychoterapeutom stawanie się częścią społeczności międzynarodowej.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej nie jest organizacją masową. Adresowane jest do profesjonalistów aktywnych i poważnie traktujących wartości swojej profesji.