Informacje na temat organizatora

 

Organizatorem konferencji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, który jest szpitalem funkcjonującym w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia lub do chwili ukończenia nauki w szkole średniej).

W strukturze SPZOZ CLDiM jest Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w skład którego wchodzą trzy pododdziały szpitalne:

 • Pododdział Psychiatryczny Dla Dzieci,
 • Pododdział Psychiatryczny dla Młodzieży,
 • Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny dla Dzieci i Młodzieży i Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze realizuje świadczenia z zakresu leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 Zakres świadczeń zdrowotnych Centrum obejmuje:

 a) diagnostykę, leczenie (farmakoterapia i psychoterapia) i wczesną rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi:

 • organiczne zaburzenia psychiczne(F01-F09)
 • schizofrenia, zaburzenia typu schizofenii i urojeniowe (F20-F29)
 • zaburzenia nastroju (F30-F39)
 • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40 – F48)
 • zaburzenia odżywiania (F50)
 • zaburzenia snu (F51)
 • nieprawidłowo rozwijająca się osobowość (F60-F69)
 • zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F89)
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90 – F98)

(Upośledzenie umysłowe i współistniejące zaburzenia somatyczne lub neurologiczne nie stanowią przeciwwskazania do leczenia w naszej placówce.)

b) ocenę funkcjonowania rodziny oraz terapię rodzin

c) orzecznictwo

d) koordynowanie działalności leczniczej z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, funkcjonującej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.),

e) udzielanie konsultacji z zakresu psychiatrii w ramach prowadzonej w Centrum Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.