Międzynarodowa konferencja naukowa pt.
"Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie"

28-29 lutego 2020 roku

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1 

tel.(68)327 40 28, fax (68)321 80 08

Opis konferencji:

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze organizuje w dniach 28-29 lutego 2020 r. międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”. Zakres tematyczny konferencji to szeroko pojęta problematyka współczesnej psychiatrii dzieci i młodzieży. Konferencja stwarza możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez zagranicznych i polskich ekspertów oraz w dyskusji dotyczącej problematyki konferencji. Ważnym aspektem konferencji jest wymiana informacji na temat systemów leczenia psychiatrycznego nieletnich, które funkcjonują w różnych krajach Unii Europejskiej. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów zarówno z Polski jak i Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Czech. Kierownikiem naukowym konferencji jest Pani dr hab.n.med. Barbara Remberk -  konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

PATRONAT: